סטודנטים.יות, קבלו אותה:  

 
 החוברת עם כל המלגות האפשריות!