להורדת טופס לדיווח שעות למלגה הקהילתית - לחץ כאן 

סטודנטים, שימו לב!

לא תינתן מלגה חלקית! באחריות הסטודנט/ית לשלוח את הטופס לפלטפורמה מיד לאחר סיום 30 שעות הפעילות, ולא יאוחר מ – 30.06.2024

את הטופס ניתן לשלוח באמצעות פקס: 08-9316804

או במייל לדוא"ל: [email protected]