מלגת משרד החינוך (מל-GO), ניתנת על בסיס מצב סוציו אקונומי ואינה מותנית בפעילות חברתית.

ניתן להירשם עד לתאריך 23.2.23

•המלגה מיועדת לסטודנטים בתואר ראשון ובמכינה (למי שאינו זכאי למלגת "ראויים לסיוע") או להנדסאים ולטכנאים הלומדים במוסדות מוכרים ע"י מה"ט.

•הזכאות לקבלת מלגה נקבעת על-פי קריטריונים שונים שנקבעים מראש, בהתחשב בחתכי רמות הזכאות של כלל אוכלוסיית הסטודנטים הנזקקים הפונים לקבלת סיוע בשנת לימודים מסוימת ובכפוף למגבלות תקציב.

להרשמה לחצו כאן