קצת על מעורבות חברתית... 

 

תחום המעורבות החברתית משמש פלטפורמה לעשייה חברתית משמעותית של צעירים בעיר וליצירת רשתות חברתיות וקהילתיות הפועלות למען שינוי סביבתי, כלכלי וחברתי.

תחום זה הוא "הזרוע המבצעת" של הפלטפורמה. הוא מבוסס על השאיפה למנף את אוכלוסיית הצעירים והסטודנטים ולהפכה לכוח מוביל. 
אנו מאמינים כי מטרה זו תושג בעזרת שילוב של עשייה והתנדבות של הצעירים למען הקהילה עם הקמת קבוצות מנהיגות וקבוצות משימה לשינוי המדיניות בעיר במגוון תחומים, כגון: דיור, תעסוקה, תחבורה ומדיניות חברתית. 

מרכזי הצעירים ברחבי הארץ מובילים לשינוי חברתי אמיתי. פעילות המעורבות החברתית במרכזי הצעירים מקדמת אחריות אזרחית והמרכזים משמשים לצעירים במה לפעילות ולהובלת השינוי החברתי.

תחום המעורבות החברתית מאפשרי להם לממש את חלומותיהם ואת רעיונותיהם באמצעות כלים מקצועיים, הדרכה והכוונה.

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק פעיל בעשייה משמעותית למען הקהילה והחברה בה אנו חיים.

 

מעוניינים לקדם יוזמה או פעילות כלשהי? נשמח לשמוע ולסייע - 08-9314800