תיאור התפקיד

 • מיון וגיוס עובדים לרשות.
 • קליטת עובדים חדשים לרשות המקומית.
 • בדיקה ומעקב אחר תקני משאבי האנוש ברשות.
 • ריכוז פעולות הדרכה ורווחה לעובדי הארגון.
 • תיאום תהליכים ארגוניים.
 • מעקב אחר מערך הנוכחות.
 • טיפול בסיום העסקת עובד.
 • כפיפות :לסמנכ"ל משאבי אנוש באמצעות ס.מנהל אגף משאבי אנוש

תנאי סף לתפקיד:

 • תעודת בגרות מלאה.
 • תואר אקדמי, המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל – יתרון.
 • שתי שנות ניסיון לפחות באחד או יותר מתחומי העיסוק של המשרה.
 • שפות – עברית ברמה גבוהה.
 • יישומי מחשב –הכרות עם תוכנות OFFICE.

היקף המשרה:  100%

מתח דרגות: 9-11 בדרוג המנהלי / 39-41 בדרוג המח"ר .

שכר: עפ"י הסכם קיבוצי ו/או עפ"י חוזה המאושר ע"י משרד הפנים.

המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו 2 קומה 4 רחובות, או באמצעות דוא"ל: [email protected]

עד יום ראשון 21.1.2024,שעה 15:00

תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית.

תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם לפקודת העיריות אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

תינתן העדפה לנשים לפי חוק שוויון זכויות האישה אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק עידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים.

מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד