הקורס יתקיים במהלך 4 ימים רצופים, בין השעות 17:30 - 21:30

להרשמה ופרטים נוספים - 08-9314800