חיבור בין נתונים אישיים לבין נתוני המקצועות המועדפים - בפגישה אישית עם יועצת לימודים ובסדנה למציאת כיוון מקצועי