לאתר של הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים- עבודה מועדפת לחץ כאן.
 

מה זה מענק עבודה נדרשת?
מענק חד-פעמי בסך של כ- 9,722 ש"ח לחיילים משוחררים משירות חובה, שעבדו במשרה מלאה (8 שעות עבודה ביום) ובמשך 6 חודשים מלאים לפחות, בעבודה נדרשת (למעט עבודות פקידות), בתחומים הבאים: תחנות דלק, אתרי בנייה, בתי מלון, אתרי גידול חקלאיים ובתי אריזה, מפעלי תעשייה ובתי מלאכה וסיעוד.

קישור לרשימה של עבודה נדרשת אתר ביטוח לאומי 

תנאים לקבלת מענק עבודה נדרשת

המענק ישולם בתנאי שמתקיימים כל 3 התנאים הבאים:

  1. סוג העבודה - עבדתם בעבודה שהוכרה כנדרשת לעניין תשלום המענק בהתאם לרשימה ולהתניות שפורטו לעיל.

  2. מינימום תקופת עבודה - עבדתם לפחות 150 ימי עבודה, המתפרשים על לא פחות משישה חודשי עבודה. ניתן לפרוס את 150 הימים עד 24 חודשי עבודה ולא יותר מכך. חובה לסיים את העבודה עד שנתיים מיום סיום שירות החובה ועד שנתיים מיום סיום השירות הלאומי (ובלבד שביום תחילת העבודה הנדרשת הראשונה הייתם זכאים לדמי אבטלה).

  3. העבודה צריכה להיות במשרה מלאה (כנהוג בענף שבו אתם עובדים, ככלל 8 שעות עבודה ביום), על-פי הנהוג במקום העבודה. על מנת להיות זכאים למענק, ניתן לעבוד לדוגמא במשך 10 חודשים רצופים או לא רצופים על פני שנתיים מיום השחרור משירות חובה, 15 יום בכל חודש. לעומת זאת, אם תעבדו לדוגמא 10 ימים במשך 15 חודשים, לא תהיו זכאים למענק, מאחר ותקופת עבודתכם הייתה גדולה יותר מ-12 חודשים.

אופן הגשת תביעה למענק :

תביעה למענק אפשר להגיש לאחר ​שסיימתם לעבוד בעבודה הנדרשת 6 חודשי עבודה מלאים לפחות, ולא יאוחר מ-42 חודשים מיום שחרורכם מהשירות הצבאי הסדיר/שירות לאומי. אם תגישו את התביעה לאחר מועד זה, לא תהיו זכאים לתשלום המענק.
לטופס התביעה יש לצרף צילום של תעודת השחרור משירות סדיר ולהקפיד שבגב הטופס יציין המעסיק, במקום המיועד לכך, את סוג העבודה והתפקיד שבוצע ומספר ימי העבודה בכל חודש. 

יש אפשרות להגיש תביעה למענק באתר של ביטוח לאומי 

לבירור האם העבודה מוגדרת עבודה מועדפת יש לבדוק לפני תחילת עבודה ולשלוח לביטוח לאומי את שם העסק, הגדרת התפקיד ומספר תיק ניכויים (במידה ויש) לא לשכוח פרטים שלכם לקבלת תשובה.
פקס: 08-9345020   דוא"ל: [email protected]