ההטבות ותקופת הזכאות


ההטבות להן זכאים חיילים משוחררים על פי חוק זה הן:   

 

א. מענק שחרור - מענק השחרור מועבר ישירות לחשבון הבנק אליו הועברה משכורתכם בשירות החובה, תוך 60 יום. לכן, מומלץ להשאיר את חשבון הבנק שלכם פעיל בתקופה זו. המענק זמין לרשותכם לכל שימוש שתבחרו, עפ"י רצונכם גובה המענק נקבע על פי משך השירות וסוג השירות.

 

ב. פיקדון אישי - הפיקדון האישי הינו סכום כספי העומד לרשותכם כדי לסייע לכם בתחילת חייכם באזרחות.

הפיקדון האישי הינו סכום כספי העומד לרשותכם כדי לסייע לכם בתחילת חייכם באזרחות.
בשונה ממענק השחרור, את כספי הפיקדון האישי ניתן למשוך מהיום ה-14 מסיום שירות החובה, או מסיום שירות הלאומי-אזרחי ,לטובת 6 מטרות. גובה הפיקדון נקבע על פי משך השירות וסוג השירות. ניתן למשוך את הפיקדון באתר של האגף והקרן לחיילים משוחררים באזור האישי.

משוחררים החל מתאריך 12.7.2010 ואילך

בהתאם ל-חוק חיילים משוחררים: תקופת הזכאות למימוש הפיקדון האישי הינה למשך 10 שנים מסיום שירות חובה/לאומי-אזרחי על פי הפירוט הבא:

  1. במהלך 5 השנים הראשונות מסיום השירות ניתן לממש את הפיקדון ל-6 מטרות שהוגדרו בחוק בהתאם להנחיות המופיעות ב"טופס הבקשה למשיכת כספי פיקדון חייל משוחרר"

  2. בתום 5 שנים, יתרת הפיקדון תועבר ישירות לחשבון הבנק שלכם כפי שדווח אלינו בעת סיום השירות. במידה ולא הצלחנו להעביר את יתרת הפיקדון לחשבון (ככל הנראה עקב סגירתו על ידכם), תוכלו לפעול בהתאם להנחיות המופיעות כאן ולממשו.

     שימו לב!

 

     לאחר 10 שנים ממועד סיום השירות, יתרת הפיקדון תימחק ולא ניתן יהיה לקבלה.

       מידע אישי ומדויק על סכום הפיקדון האישי שלכם ניתן למצוא ב"אזור האישי"
       לקבלת סכום משוער, תוכלו להשתמש במחשבון הזכאות.

     

 משוחררים עד לתאריך 11.7.2010

     תקופת זכאותכם למשיכת כספי הפיקדון, בהתאם לנוסח החוק הייתה עד 7 שנים.

     לאחר 7 שנים, במידה ולא משכתם את יתרת פיקדונכם, יתרת הפיקדון נמחקה ולא ניתן עוד לקבלה

 

ג. הקרן לסיוע נוסף- תקציב העומד לזכותם של חיילים משוחררים ומסיימי השירות הלאומי המבקשים להשלים או לשפר בגרויות במכינות הקדם אקדמיות , ללימודי הנדסאים וכן לצורך השלמת 12 שנות לימוד                                                                     

הסיוע במימון המכינות הקדם אקדמיות מורכב ממלגת לימודים ומלגת קיום ומותנה במצב הכלכלי- חברתי של החייל המשוחררעל פי קריטריונים הנהוגים בקרן.

הסיוע במימון לימודי הנדסאים הינו מלגת לימודים בגובה 80% משכר הלימוד במכינת קדם הנדסאים והנדסאים שנה א' וכן ללימודים בשנה ב' במקצועות נבחרים. המלגה מיועדת לכל חייל משוחרר המעוניין בלימודי הנדסאים ואינה מותנית במצב הכלכלי של החייל המשוחרר.